siteheader

Verwijzing

Onderzoek en behandeling vindt veelal plaats in de praktijk op verwijzing van de huisarts, audiologisch centrum (Adelante), consultatie bureau-arts, specialist of tandarts. De leerkracht van uw kind of de schoolarts signaleren ook regelmatig logopedische problemen. U kunt dan naar de huisarts gaan, die u een verwijzing geeft voor logopedie. Op medische indicatie vindt er behandeling aan huis plaats.