siteheader

Vergoeding

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De meeste verzekeringen vergoeden behandelingen onbeperkt.