siteheader

Uw ergotherapeuten


Birgit Gerads

Na 5 jaar ervaring als ergotherapeut in de neurologie en bij verstandelijk gehandicapten, zowel binnen instellingen als in de eerste lijn te hebben opgedaan, heb ik mijn werkveld uitgebreid naar Duitsland.
 
Hier ben ik in 1998 een met eigen praktijk gestart. Mijn werkzaamheden hebben zich , buiten de neurologie, ook uitgebreid naar kinderen met ontwikkelingsproblemen (o.a. fijne motoriek, aandacht en concentratie, gedragsproblemen).

Ik heb cursussen gedaan op het gebied van Neurotraining, NDT met volwassenen, ontwikkelingspsychologie, sensomotorische ontwikkeling, gedragsproblematiek bij kinderen met adhd, rots en water, neurofeedback en biofeedback.

Als ergotherapeut ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Nancy Hamers
In mei 1999 ben ik aan de hogeschool Zuyd afgestudeerd als ergotherapeut. Na mijn studie ben ik gelijk in een particuliere praktijk in Düren (DL) gaan werken. In oktober 2002 ben ik in Kerpen (DL) als zelfstandig ergotherapeut gaan werken. Ik heb veel ervaring opgedaan in het behandelen van volwassenen met problemen op neurologisch en orthopedisch gebied. Daarnaast heb ik veel met kinderen gewerkt met problemen in de sensorische integratie, grove- en fijne motoriek, concentratie, gedragsproblemen bij ADHD en DCD. Voor het uitvoeren van bovengenoemde trainingen heb ik verschillende cursussen gevolgd. 

Mijn ervaring geeft een goede basis om binnen 'Adapt ergotherapie & logopedie' zowel volwassenen als ook kinderen te behandelen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in hun dagelijks taken, rollen, hobby's en andere bezigheden.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.