siteheader

Concentratietrainingen

Deze trainingen bieden wij in kleine groepen aan voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar en is met name zinvol voor kinderen:

 • die zich snel laten afleiden
 • die niet zelfstandig werken kunnen
 • die weinig zelfvertrouwen hebben
 • die veel begeleiding nodig hebben
 • die problemen hebben met hun waarneming, concentratie, motoriek, motivatie
 • die ADHD hebben
 • die slecht met mislukkingen kunnen omgaan
 • die schoolmoe zijn

Het doel van deze training is:

 • de kinderen te leren eerst na te denken en dan pas te doen,
 • de kinderen zelfstandig te leren werken,
 • de kinderen te leren hun werk te controleren op fouten en op een normale manier met fouten om te gaan,
 • dat kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen krijgen,
 • dat kinderen geen fouten maken door te snel en niet precies te werken

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur met een maximum van 6 kinderen. Daarnaast vindt er ook een ouderbijeenkomst plaats waarin het programma uitgelegd wordt en hoe de ouders hun kinderen het beste ondersteunen kunnen.